Híreink

Gyermekpszichodráma csoport nagycsoportos óvodások  részére

Várunk minden nagycsoportos korú gyermeket, aki kissé bátortalan, alacsony önértékelésű, nehezen illeszkedik be vagy nehezen tudja a csoport szabályokat elfogadni. A pszichodráma eszközt és lehetőséget ad minden gyermek számára, hogy feszültségeit, nehézségeit szimbolikus formában kijátssza, ezzel megtámogatja személyiségét és azon képességeit, melyek elősegítik  beilleszkedését, sikerességét.

A csoport 3- 5  fővel 12 alkalmon keresztül, várhatóan 2023. február végén indul.

5000 Ft/fő/alkalom (50 perc)

12 000 Ft/szülőkonzultáció (50 perc)

 Kézügyesség és írás fejlesztése Tükörtábla-módszerrel

Speciális kézügyesség fejlesztése óvodások, és írásfejlesztés iskolások részére Tükörtábla –módszerrel. A kéz mozgásainak ügyesítése által könnyebbé, olvashatóbbá válik az írás, ellazul a kéz, segíti a szem-kéz koordinációt, javul a figyelemkoncentráció is. Óvodás korban a dominancia, kezesség kialakulásának megerősítését is segítheti. Iskoláskorú gyerekeknél újratanítja a betűket, a mozgás, beszéd, a látott kép összekapcsolódik, stabil emléknyomot hagyva, javítja az írásképet dysgráfia (írászavar) terápiájában is alkalmazható.

Egyéni terápiás alkalom, heti egyszeri rendszerességgel megbeszélés szerinti időpontokban.

8 500 Ft/ vizsgálat (50 perc)

7000 Ft/ szülőkonzultáció (50 perc)

7 000 Ft/ fejlesztési alkalom (50 perc)

Iskolaelőkészítő csoport óvodásoknak

Iskolába készülő óvodások részére olyan komplex képességfejlesztést indítunk, melyek megalapozzák, segítik a gördülékenyebb iskolakezdést. A foglalkozások oldott, biztonságos, támogató légkörben zajlanak, a részképességek fejlesztésén túl az egész személyiséget támogatják, formálják.

8000 Ft/ vizsgálat (50 perc)

7000 Ft/ szülőkonzultáció (50 perc)

4500 Ft/fő/csoportalkalom (50 perc)

5000 Ft/fő/ páros fejlesztés (50 perc)

Estemegbeszélés pszichológusoknak

Módszerspecifikus (Rajz-Báb-Világjáték-terápiás stb. eszközökön keresztül) esetmegbeszélés pszichológusok részére.

Csoportok 3-6 fővel indulnak, megbeszélés szerinti időpontokban

5000 Ft/fő/csoportalkalom (90 perc)
8500 Ft/fő/egyéni esetmegbeszélés (50 perc)

Pedagóguskonzultáció

Egyéni vagy csoportos esetmegbeszélések, konzultációk vagy kiscsoportos interaktív előadások (felajánlott vagy kért téma) során együtt keresünk megoldást a nevelés, oktatás során felvetődő problémákra.

Várjuk azokat az óvoda- és iskola pedagógusokat, akiknek csoportjában olyan problémákkal küzdő gyermekek vannak, akikkel az együttműködés, az eddig alkalmazott pedagógia eszközökkel nehézségbe ütközik.

Csoportok 3-6 fővel indulnak, megbeszélés szerinti időpontokban

7500 Ft/fő/egyéni alkalom (50 perc)
4500 Ft/fő/csoportalkalom (90 perc)

Mozgásfejlesztés “Pek-torna ” módszerével 3-10 éves korú gyerekeknek

A “Pek-torna” mozgásfejlesztő módszer a beilleszkedési, magatartási, tanulási problémákkal, mozgáskoodinációs zavarokkal, valamint tartásproblémákkal küzdő 3-10 éves gyermekek részére javasolt.

  A gyermekek mozgása, annak érettsége, vagy éretlensége, a gyengébb egyensúly, a nem megfelelő testtartás és izomtónus nagymértékben összefüggenek a finomabb mozgásokkal-beszéd, a kéz mozgásaival, illetve befolyásolják a kognitív funkciókat is (pl. figyelem, tériben való tájékozódás, érzékelés, észlelés, sorrendiség…) Ezek a képességek a tanuláshoz szükségesek, így az iskolai karriert jelentősen befolyásolják. E motoros képességek fejleszthetőek, rá lehet segíteni az idegrendszer, az egyensúlyi rendszer érésére. Várok óvodás, kisiskolás korú gyermekeket, akiknek megsegítésre van szüksége a nagy-és finommozgás területén.

A foglalkozások általában páros helyzetben történnek.

7000 Ft/fő/egyéni fejlesztés (50 perc)

5000 Ft/ fő/ kiscsoportos, páros fejlesztés (50 perc)

A fejlesztést minden esetben mozgásvizsgálat előz meg.

Olvasási- anyanyelvi készségek fejlesztése alsó és felső tagozatos iskolások részére

NILD technika alkalmazásával

A NILD módszer fejleszti az olvasási és anyanyelvi készséget, a szövegértést. Segítséget nyújt az információ befogadásában, feldolgozásában és különböző stratégiákat ad a problémák megoldására.

A módszer lényege, hogy tapasztalati úton történik a tanulás, így haladunk az elvont szint felé, továbbá az információk feldolgozásához stratégiát is elsajátítanak a gyerekek.

A fejlesztés egyéni vagy csoportos formában történik.

7000 Ft/fő/egyéni fejlesztés (50 perc)

5000 Ft/fő/ páros fejlesztés (50 perc)

4500 Ft/fő/kiscsoportos fejlesztés (50 perc)

Matematikai alapok alsó tagozatos iskolások részére

NILD technika alkalmazásával

A NILD módszer fejleszti nyelvi készséget, a szövegértést és a matematikai készséget. Segítséget nyújt az információ befogadásában, feldolgozásában és különböző stratégiákat ad a problémák megoldására.

A módszer lényege, hogy tapasztalati úton történik a tanulás, így haladunk az elvont szint felé, továbbá az információk feldolgozásához stratégiát is elsajátítanak a gyerekek.

A fejlesztés egyéni vagy csoportos formában történik.

7000 Ft/fő/egyéni fejlesztés (50 perc)

5000 Ft/ páros fejlesztés (50 perc)
4500 Ft/fő/kiscsoportos fejlesztés (50 perc)

Polgár-Nagy Ágnes
+36 30 93 05 639