BEMUTATKOZÁS

Polgár-Nagy Ágnes

1991-ben végeztem Debrecemben a KLTE pszichológia szakán. A pszichológia terápiás szemlélete mellett a pedagógiai szemléletet is szerettem volna beépíteni leendő, segítő munkámba, ezért a pedagógiai szakot is elvégeztem a pszichológiai szak mellett, azzal egy időben.

1997-ben Budapesten az ELTE-n elvégeztem a pedagógiai-szakpszichológia szakképzést. 1992 óta folyamatosan sajátítottam el a Magyar Individuálpszichológiai Egyesület által képviselt szemléletet (bátorító-pedagóga, IP-tanácsadás, gyermek-pszichodráma, játék-báb-terápia).

1991 óta dolgozom pszichológusként (Nevelési Tanácsadóban) Pedagógiai Szakszolgálatban ahol az individuálpszichológiai szemléletét és gyakorlatát alkalmazom. Kende Hanna kiképző mesteremtől tanult egyéni és csoportos terápiás foglalkozásokkal segítek a hozzám forduló gyerekeknek, szülőknek és pedagógusoknak.

A gyerekekkel való pszichológiai kapcsolat elmélyítette bennem azt, hogy a gyerekterápia sikerességéhez nemcsak a szülőkkel, hanem szükséges a pedagógusokkal való együttműködés is. Ezért egyrészt örömmel elfogadtam a felkérést/lehetőséget a leendő pedagógusok főiskolai oktatására, a közös gondolkodásra, előadás és szemináriumvezetés formájában. Másrészt a rendszeres pedagóguskonzultációt kezdtem beépíteni a napi munkámba. Harmadrészt olyan szakmai (individuálpszichológiai[1]) továbbképzéseken vettem részt, majd vezettem, mely pont ezt a pedagógiai, pszichológiai egységet, rendszerszemléletet képviselte, és elméleti és gyakorlati segítséget adott a nevelési tanácsadós munkámban.

Az Individuálpszichológia keretén belül több éven át vettem és veszek részt a pedagógus és pszichológus szak- és továbbképzésben, mint elméleti óraadó és gyakorlati csoportfoglalkozás vezető.

Jelenleg az Individuálpszichológiai Egyesület bábterápiás továbbképzésén kívül dinamikus játékterápiás szemléletemet és szakmai tudásomat a Polcz Alaine Alapítvány által szervezett Világjáték-terápia tanfolyam egyik óraadójaként tudom megosztani pszichológus kollégáimnak.

Individuálpszichológusként számos területen éltem meg segítő munkám szükségességét és hasznosságát. Egyrészt a gyerekekkel nevelési tanácsadás keretén belül végzett egyéni- és csoportos (pszichodráma) terápiás munkámban,  a családokkal és pedagógusokkal való együttműködésben. Másrészt a pedagógusképzésben (Eszterházy Károly Tanítóképző Főiskola és Jászberényi Tanítóképző Főiskola, előadó, szemináriumvezető, személyiségfejlesztő csoport vezetése), a pedagógus továbbképzésben (bátorító pedagógia), és a pszichológus továbbképzésben (szakpszichológus képzés módszerspecifikus továbbképzésben előadó). Harmadrészt a szülőcsoportok és pedagógus csoportok is rendszeres igénnyé váltak, mind az intézményben, a nevelési tanácsadáson belül, mind intézményi kereteken kívül is.

Gyerekekkel való segítő munkám 26 évében a mai napig a legnagyobb öröm számomra látni, amikor a gyerekek öngyógyító erejükkel, kreatív-énjükkel feldolgozzák negatív élményeiket, nyitottabbá válnak a világra, a társaira, nagyobb lesz bátorságuk, önbizalmuk, és képessé válnak megélni a szülők biztonságot adó támogatását.

 Fontosnak tartom a gyerekszemléletű, bátorító segítségadás átadását a szülőknek, pedagógusoknak egyaránt, segítve ezzel, hogy képesek legyenek jobban a gyerek szemével látni, fülével hallani és szívével érezni (A.Adler)…

Ezért nyitottuk meg „GYEREKSZEM” pedagógiai pszichológiai tanácsadónkat, hogy együtt oldjuk meg gyerekekkel kapcsolatos nehézségeket.

Kiket várok?

Azokat az ovis, kisiskolás gyerekeket várom egyéni játékterápiára vagy pszichodráma csoportba, és fiatalokat segítő beszélgetésre, konzultációra, akik többek között:

 • beilleszkedési nehézségekkel,
 • alacsony önértékeléssel,
 • magatartási problémákkal,
 • kommunikációs zavarokkal,
 • alacsony aktivitással, motiválatlansággal … vagy bármilyen megakadásban küzdenek….

Várom azoknak a szülőknek a jelentkezését is, akik gyerekükkel kapcsolatos nehézségeik megoldására egyéni vagy csoportos szülőkonzultáció lehetőségét szeretnék igénybe venni.

Ezen kívül várom azokat az óvoda- és iskola pedagógusokat is, akiknek csoportjában olyan problémákkal küzdő gyermekek vannak, akikkel az együttműködés, az eddig alkalmazott pedagógia eszközökkel, nehézségbe ütközik.

[1] Individuálpszichológia alaptételeiből (A.Adler) néhány gondolat: 1. az ember egy teljes egység (feloszthatatlan), 2. cél felé törekszik (finalitás), egy bizonyos viselkedés értelmét következményeiből érthetjük meg, 3. az egyén önmegvalósításra törekszik, 4. az ember nem áldozat, hanem sorsának aktív alakítója, 5. az ember szociális lény, minden emberi cselekedet a csoporthoz viszonyítva történik. Kulcsszavai: kisebbértékűségi érzés, érvényesülési törekvés, kreatív-én, bátorítás, közösségi érzés, életstílus, családkonstelláció, testvérsor, elkényeztetés stb.

Schmelhaus Edit

Kétszakos, szakvizsgázott gyógypedagógus vagyok, ars poétikám a játékosság, gyermekközpontúság. Több évet dolgoztam gyermek-és serdülőpszichiátrián, nevelőotthonban, általános iskolában. Jelenleg pedagógiai szakszolgálatnál végzek munkát, ahol az óvodás és iskolás gyerekek teljeskörű gyógypedagógiai vizsgálatában szereztem rutint. A vizsgálatokon kívül csoportos és egyéni fejlesztő foglalkozásokat tartok nekik. A rendszeres továbbképzések alkalmával a következő területeken szereztem jártasságot:

2015. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar- gyógypedagógus szakvizsga.
l986-l990. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola
(Pszichopedagógia-oligofrénpedagógia szak)

 • 2008. szept. Sindelar II. fejlesztő tréning
 • 2011. INPP mozgásfejlesztő program
 • 2011. Tanulás tanítása képzés
 • 2011. Beszédpercepciós diagnosztika és terápia
 • 2012  INPP ismétlő tanfolyam
 • 2012 Tükörtábla diagnosztika és terápia tanfolyam
 • 2012 Mozgáskotta
 • 2012 Képzők képzése a fogyatékosok szociális ellátása területén-TÁMOP
 • 2013. Képzők képzése a családvédelem, családgondozás területén-TÁMOP
 • 2013.Képzők képzése a gyermekvédelmi ellátás területén-TÁMOP
 • 2013.Pályaorientációs konzulens-TÁMOP

Magánrendelés keretében a következő esetekben várom a szülők, gyerekek, fiatalok jelentkezését:

Óvodás korosztály

 • teljeskörű gyógypedagógiai vizsgálat, melynek függvényében a szükséges fejlesztés, beavatkozás, tanácsadás elindulhat (pl. ha gyermeke ügyetlenke, koordinációja gyengébb, ha nehezére esik odafigyelni, ha egyáltalán nem érdekli az ovasott, vagy elmondott mese, ha nagyon ügyetlen a ceruzafogás, ha nagyon bátortalan, vagyépp ennek ellenkezője, ha nem ismeri fel a színeket, stb…)
 • komplex iskola-előkészítő foglalkozások, melyek lehetnek egyéni, illetve kiscsoportos formában (maximum 4 fő)
 • otthoni fejlesztésben segítséget, tanácsokat adok, rendszeres konzultációk mellett
 • amennyiben szükséges, megfelelő szakemberhez irányítjuk a gyermeket

Iskolás korosztály

 • tanulási problémák hátterében húzódó problémák feltárása, gyógypedagógiai diagnosztikája, melynek függvényében célzott fejlesztést biztosítunk
 • olvasás, írási, helyesírási, számolási gondokkal küzdő gyerekek fejlesztése
 • – egyéb részképesség-gyengeséggel küzdő gyerekek fejlesztése
 • mozgás felmérése, kezesség megállapítása
 • speciális finommozgás, finomkoordináció (írás, kézmozgás), figyelem fejlesztése tükörtábla módszerrel

A vizsgálat követően szülőkonzultáció keretén belül visszajelzünk a szülőknek (szülői kérésre írásos véleményt is adunk ki), a későbbi fejlesztés folyamatában pedig szükség szerint konzultációt biztosítunk.

Dr. Paár Mária

Sok éven át, különböző mesterektől tanultam a felnőtt-, illetve a gyermekpszichodráma módszerét.

Polgár Nagy Ágnes pszichológus  vezetőtársammal több, mint tíz éven át rendszeresen tartottunk  pszichodráma csoportokat gyerekek, elsősorban iskolába készülő óvodások részére, az egyik budapesti Nevelési Tanácsadóban, majd az utóbbi néhány évben  egy gyermekpszichológiai rendelőben.

Pszichodráma vezetőként elkötelezett hívévé váltam ennek a hatékony és örömteli élménykozpontú módszernek.

A gyerekek által “ott és akkor” kitalált és közösen lejátszott  történetek (mesék) a szimbólumok  szintjén nemcsak ablakot nyitnak a gyerekek tudattalan világába, megismerhetővé téve belső megoldatlan konfliktusaikat, de (szín)teret  adnak  azok eddig meg ki nem próbált megoldásainak is,  elvetve vagy hitelesítve azokat.

Mindez egy kiscsoportos örömteli alkotó folyamatban történik, ahol a gyerekek, miközben megtalálják illetve kiküzdik a saját helyüket a csoportban, megtanulják elismerni és tisztelni a többiek erőfeszítéseit is.

Minél jobban megismerjük egy  gyermek addigi élettörténetét, kapcsolatait, annál hamarabb és jobban megérthetjük azt, amit a szimbólumok nyelvén kifejez.

Ezért is tartjuk kiemelten fontosnak a szülőkkel  való talákozásokat a gyermek megismerését szolgáló első beszélgetéstől – az esetleg szükségessé váló közbülső konzultációkon át – a csoport befejezését követő, a gyermekről szerzett tapasztalatok  kölcsönös megosztásáig.

Előfordul, hogy a gyermek tünetei a “családi rendszer”-ben  bekövetkezett elakadásokat jelzik, ilyenkor a segítség is onnan jöhet.

A szülőkkel folytatott  közös munkánkban segítségemre vannak a család-, illetve párterápiáról szerzett ismereteim, tapasztalataim is.

Végezetül a pszichodráma varázslatos világát hadd érzékeltessem Szabó Judit pszichológus  soraival.

“Nekem a pszichodráma táncoló lány. Szép, fiatal, titokzatos és rendkívül vonzó. Fáradhatatlan, örökké meg-megújuló, mozgása improvizatív, és belülről hallja a zenét. Elbűvöl, és elvezet az ígéret földjére, ahol minden lehet, és én minden lehetek. Rólam szól, és megmutatja, hogy én vagyok te és te vagy én. Nem tűri a közhelyeket, lényében hordozza a bölcsességet és a mélységet. Életről szól és halálról, mint minden művészet.”

 dr. Paár Mária
gyermekpszichiáter

Polgár-Nagy Ágnes
+36 30 93 05 639