BEMUTATKOZÁS

Polgár-Nagy Ágnes

1991-ben végeztem Debrecemben a KLTE pszichológia szakán. A pszichológia terápiás szemlélete mellett a pedagógiai szemléletet is szerettem volna beépíteni leendő, segítő munkámba, ezért a pedagógiai szakot is elvégeztem a pszichológiai szak mellett, azzal egy időben.

1997-ben Budapesten az ELTE-n elvégeztem a pedagógiai-szakpszichológia szakképzést. 1992 óta folyamatosan sajátítottam el a Magyar Individuálpszichológiai Egyesület által képviselt szemléletet (bátorító-pedagóga, IP-tanácsadás, gyermek-pszichodráma, játék-báb-terápia).

1991-2021-ig dolgoztam pszichológusként (Nevelési Tanácsadóban) Pedagógiai Szakszolgálatban ahol az individuálpszichológiai szemléletét és gyakorlatát alkalmaztam. 2017-től a Gyerekszem Tanácsadóban Kende Hanna kiképző mesteremtől tanult egyéni és csoportos terápiás jellegű foglalkozásokkal  segítek a hozzám forduló gyerekeknek, szülőknek és pedagógusoknak.

A gyerekekkel való pszichológiai kapcsolat elmélyítette bennem azt, hogy a gyerekekkel való foglalkozás sikerességéhez nemcsak a szülőkkel, hanem szükséges a pedagógusokkal való együttműködés is. Ezért egyrészt örömmel elfogadtam a felkérést/lehetőséget a leendő pedagógusok főiskolai oktatására, a közös gondolkodásra, előadás és szemináriumvezetés formájában. Másrészt a rendszeres pedagóguskonzultációt kezdtem beépíteni a napi munkámba. Harmadrészt olyan szakmai (individuálpszichológiai[1]) továbbképzéseken vettem részt, majd vezettem, mely pont ezt a pedagógiai, pszichológiai egységet, rendszerszemléletet képviselte, és elméleti és gyakorlati segítséget adott a nevelési tanácsadós munkámban is.

Az Individuálpszichológia keretén belül több éven át vettem és veszek részt a pedagógus és pszichológus szak- és továbbképzésben, mint elméleti óraadó és gyakorlati csoportfoglalkozás vezető.

Jelenleg az Individuálpszichológiai Egyesület bábterápiás továbbképzésén kívül dinamikus játékterápiás szemléletemet és szakmai tudásomat a Polcz Alaine Alapítvány által szervezett Világjáték-terápia tanfolyam egyik óraadójaként tudom megosztani pszichológus kollégáimnak.

Individuálpszichológusként számos területen éltem meg segítő munkám szükségességét és hasznosságát. Egyrészt a gyerekekkel nevelési tanácsadás keretén belül végzett egyéni- és csoportos (pszichodráma) pszichés megsegítésben,  a családokkal és pedagógusokkal való együttműködésben. Másrészt a pedagógusképzésben (Eszterházy Károly Tanítóképző Főiskola és Jászberényi Tanítóképző Főiskola, előadó, szemináriumvezető, személyiségfejlesztő csoport vezetése), a pedagógus továbbképzésben (bátorító pedagógia), és a pszichológus továbbképzésben (szakpszichológus képzés módszerspecifikus továbbképzésben előadó). Harmadrészt a szülőcsoportok és pedagógus csoportok is rendszeres igénnyé váltak, mind az intézményben, a nevelési tanácsadáson belül, mind intézményi kereteken kívül is.

Gyerekekkel való segítő munkám 30 évében a mai napig a legnagyobb öröm számomra látni, amikor a gyerekek öngyógyító erejükkel, kreatív-énjükkel feldolgozzák negatív élményeiket, nyitottabbá válnak a világra, a társaira, nagyobb lesz bátorságuk, önbizalmuk, és képessé válnak megélni a szülők biztonságot adó támogatását.

 Fontosnak tartom a gyerekszemléletű, bátorító segítségadás átadását a szülőknek, pedagógusoknak egyaránt, segítve ezzel, hogy képesek legyenek jobban a gyerek szemével látni, fülével hallani és szívével érezni (A.Adler)…

Ezért nyitottuk meg „GYEREKSZEM” pedagógiai pszichológiai tanácsadónkat, hogy együtt oldjuk meg gyerekekkel kapcsolatos nehézségeket.

Kiket várok?

Azokat az ovis, kisiskolás gyerekeket várom egyéni játékterápiás foglalkozásokra vagy pszichodráma csoportba, és fiatalokat segítő beszélgetésre, konzultációra, akik többek között:

 • beilleszkedési nehézségekkel,
 • alacsony önértékeléssel,
 • magatartási problémákkal,
 • kommunikációs zavarokkal,
 • alacsony aktivitással, motiválatlansággal … vagy bármilyen megakadásban küzdenek….

Várom azoknak a szülőknek a jelentkezését is, akik gyerekükkel kapcsolatos nehézségeik megoldására egyéni vagy csoportos szülőkonzultáció lehetőségét szeretnék igénybe venni.

Ezen kívül várom azokat az óvoda- és iskola pedagógusokat is, akiknek csoportjában olyan problémákkal küzdő gyermekek vannak, akikkel az együttműködés, az eddig alkalmazott pedagógia eszközökkel, nehézségbe ütközik.

Nem utolsó sorban várom a kollégáimat egyéni vagy kiscsoportos keretek közötti közös esetmegbeszélésekre.

[1] Individuálpszichológia alaptételeiből (A.Adler) néhány gondolat: 1. az ember egy teljes egység (feloszthatatlan), 2. cél felé törekszik (finalitás), egy bizonyos viselkedés értelmét következményeiből érthetjük meg, 3. az egyén önmegvalósításra törekszik, 4. az ember nem áldozat, hanem sorsának aktív alakítója, 5. az ember szociális lény, minden emberi cselekedet a csoporthoz viszonyítva történik. Kulcsszavai: kisebbértékűségi érzés, érvényesülési törekvés, kreatív-én, bátorítás, közösségi érzés, életstílus, családkonstelláció, testvérsor, elkényeztetés stb.

Nagy-Bíró Judit

Nagy-Bíró Judit pszichológus vagyok. 20 éve vagyok a pályán, ezidő alatt különböző területeken dolgoztam és segítettem gyerekek, kamaszok és szüleik pszichés boldogulását.

1991-96 között a Miskolci Bölcsész Egyesület padjaiban hallgattam a szakma nagyjait: Popper Pétert, Buda Bélát, C.Molnár Emmát, majd pályámat egy különösen nehéz terepen, az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyintézetben kezdtem. Az Integratív Pszichoterápiás Egyesületnél ezidőben pszichodrámát és a hipnoterápia módszertanát hallgattam. Pár évnyi munkatapasztalat után hoztam meg a döntést: hogy gyermekpszichológus leszek. 2003-tól huzamosabb ideig a monori kistérségi Gyermekjóléti Szolgálatnál dolgoztam, majd a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által létesített Biztos Kezdet Gyerekház szakmai vezetését vállaltam.
Közben a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen Család- és valláspszichológia specializáción szereztem diplomát, majd a SOTE Gyermek és serdülő klinikai szakpszichológus képzését végeztem. Ezidő óta a családterápia alapját képező rendszerszemlélet meghatározó szerepet játszik a munkámban.
Hátrányos helyzetű családokkal végzett munkám során pedig valódi megtapasztalást szereztem arról, milyen csodálatos kis lény a gyermek, aki a legnagyobb problémák esetén is képes az egészséges fejlődésre, a képességek megfelelő kibontakoztatására – még ha azt a körülmények nem is engedik. Azonban, ha megfelelő és szakszerű támogatást kap a megfelelő időben, nagyon gyorsan képes önmagát felülmúlni.
Az utóbbi években iskolapszichológusként támogatom pedagógusok, és tanulók iskolai előmenetelét, valamint pedagógiai szakszolgálatnál szakértői tevékenységet végzek, melynek során iskolaérettségi, és beilleszkedési, tanulási, viselkedési zavarok vizsgálatát végzem. Emellett az ELTE pedagógiai szakpszichológus képzésén veszek részt.
Egyéni, segítő munkámban legnagyobb problémának látom azt, ahogy a felgyorsult, modern és digitalizált világunkban a gyermekeink idegrendszere, információfeldolgozási képessége jelentősen megváltozott, ami közvetve és közvetlenül viselkedészararokhoz, pszichés problémákhoz vezet, és amit a jelenlegi iskolarendszer nem – vagy csak nehezen – képes orvosolni.
Várom azokat a gyerekeket szüleikkel:
Akiknél valamilyen óvodai/iskolai változás, elakadás lépett fel, ami viselkedésváltozást, tanulási nehézségeket okoz,
Akiknél a viselkedésváltozás hátterében nehezen lehet az okokat, okozatokat megtalálni.
Akiknél egyértelmű okok vannak, de a pedagógiai segítségnyújtás már nem elegendő.
Segítséget tudok adni a pszichés probléma szakszerű feltérképezésében – melynek eszközei: szülő-interjú, szülő-gyermek konzultáció, egyéni képességmérő eljárások. Majd szülő konzultáció keretében egyéni fejlesztési tervek kidolgozása mellett fontosnak találom, hogy a szülőkkel való kooperáció során a gyermek számára a leghatékonyabb, és leginkább praktikus megoldás szülessen.
Elérhetőségem:
Nagy-Bíró Judit 06 30 487 5482

Séra Krisztina

 

2012-ben kaptam meg pszichológusi diplomámat a Szegedi Tudományegyetemen.

2019-ben tanácsadó szakpszichológusi végzettséget nyertem az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.

Módszerspecifikus képzettségeim között szerepel az autogén tréning, a relaxációs –imaginációs – szimbólumterápia és a coaching pszichológia

Spanyolul és angolul beszélek.

Egy családsegítő és gyermekjóléti szolgálatnál dolgoztam először pszichológusként. Nagyon értékes tapasztalatokat szereztem itt, hiszen széles problémakörrel találkozhattam munkám során. Majd dolgoztam óvoda-és iskolapszichológusként halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű gyerekekkel is.

Jelenleg magánpraxisban dolgozom.

Várom azokat a kisgyermekeket, serdülőket, ifjakat és szüleiket, akiknek a következő területeken segíthetek (angol és spanyol nyelven is):

 • személyes/társas alkalmazkodási problémák,
 • stresszkezelés, megküzdés negatív életeseményekkel,
 • testi fogyatékossághoz, betegséghez, sérüléshez való alkalmazkodás,
 • pályatanácsadás,
 • sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja.

 

Krisztina Séra

In 2012 I got my degree in psychology at the University of Szeged.

In 2019 I qualified as a counselling psychologist at Eötvös Loránd University.

My method-specific qualifications include Autogenic Training, Relaxation – Imagination – Symboltherapy and Coaching Psychology.

I speak English and Spanish.

At first I worked for a family support and child welfare service where I gained very valuable experience, since I encountered a wide range of problems in my work.

Then I worked as a school psychologist with children with multiple disadvantages and special educational needs.

I look forward to helping young children, adolescents, young people and their parents in the following areas (including English and Spanish):

 • personal/social adaptation problems,
 • coping with stress and negative life events,
 • physical deficiencies, adaptation to illness or injury,
 • career guidance/counselling,
 • integration of children with special educational needs.

Krisztina Séra

 1. Graduada en Psicología por la Universidad de Szeged
 2. Graduada en Asesoramiento Psicológico por la Universidad Eötvös Loránd

Mis calificaciones de los métodos específicas incluyen entrenamiento autógeno, terapia de relajación – imaginación – símbolos, coaching psicológico.

Hablo español e inglés.

Primero trabajé como psicóloga en un servicio de apoyo familiar y bienestar infantil. Aquí obtuve experiencias muy valiosas, porque participé en la resolución de muchos problemas diferentes durante mi trabajo. Luego trabajé como psicóloga preescolar y escolar con niños con multiples discapacidades y necesidades educativas especiales.

Actualmente trabajo en consulta privada.

Espero a esos niños, adolescentes, jóvenes y sus padres, a los que puedo ayudar en las siguientes áreas (en español e inglés también):

 • problemas de adaptación personal/social,
 • luchar con el estrés, los eventos negativos de la vida,
 • adaptación a discapacidad física, enfermedad y lesión,
 • orientación profesional,
 • integración de los niños con necesidades educativas especiales.

 

Schmelhaus Edit

Kétszakos, szakvizsgázott gyógypedagógus vagyok, ars poétikám a játékosság, gyermekközpontúság. Több évet dolgoztam gyermek-és serdülőpszichiátrián, nevelőotthonban, általános iskolában. Több éven át pedagógiai szakszolgálatnál  óvodás és iskolás gyerekek teljeskörű gyógypedagógiai vizsgálatában és fejlesztésében szereztem rutint. A vizsgálatokon kívül csoportos és egyéni fejlesztő foglalkozásokat tartok.  Jelenleg  is a Fóvárosi Pedagógiai Szakszolgálatnál óvodás és iskolás gyerekek fejlesztését végzem  gyógypedagógusként.  A rendszeres továbbképzések alkalmával a következő területeken szereztem jártasságot:

 1. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar- gyógypedagógus szakvizsga

1986-1990.  Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola

(Pszichopedagógia-oligofrénpedagógia szak

Továbbképzéseim:

 •  Sindelar II. fejlesztő tréning
 • INPP mozgásfejlesztő program
 • Tanulás tanítása képzés
 • Beszédpercepciós diagnosztika és terápia
 • INPP ismétlő tanfolyam
 • Tükörtábla diagnosztika és terápia tanfolyam
 • Mozgáskotta
 • Képzők képzése a fogyatékosok szociális ellátása területén-TÁMOP
 • Képzők képzése a családvédelem, családgondozás területén-TÁMOP
 • Képzők képzése a gyermekvédelmi ellátás területén-TÁMOP
 • Pályaorientációs konzulens-TÁMOP
 • “Pek-torna” mozgásfejlesztő program

Magánrendelés keretében a következő esetekben várom a szülők, gyerekek, fiatalok jelentkezését:

Óvodás korosztály

-teljes körű gyógypedagógiai vizsgálat, melynek függvényében a szükséges fejlesztés, beavatkozás, tanácsadás elindulhat (pl. ha gyermeke ügyetlenke, koordinációja gyengébb, ha nehezére esik odafigyelni, ha egyáltalán nem érdekli az olvasott, vagy elmondott mese, ha nagyon ügyetlen a ceruzafogás, mozgása ha nagyon bátortalan, vagy épp ennek ellenkezője, ha nem ismeri fel a színeket, stb…)

– komplex iskola-előkészítő foglalkozások, melyek lehetnek egyéni, illetve kiscsoportos formában (maximum 4 fő)

-mozgásfelmérés- mozgásfejlesztés

-kezesség megállapítása

-otthoni fejlesztésben segítséget, tanácsokat adok, rendszeres konzultációk mellett

-amennyiben szükséges, megfelelő szakemberhez irányítjuk a gyermeket

Iskolás korosztály

-tanulási problémák hátterében húzódó problémák feltárása, gyógypedagógiai diagnosztikája, melynek függvényében célzott fejlesztést biztosítunk

-olvasás, írási, helyesírási, számolási gondokkal küzdő gyerekek fejlesztése

-egyéb részképesség-gyengeséggel küzdő gyerekek fejlesztése

-mozgás felmérése, mozgásfejlesztés

-speciális finommozgás, finomkoordináció (írás, kézmozgás), figyelem fejlesztése tükörtábla módszerrel

 

A vizsgálat követően szülőkonzultáció keretén belül visszajelzünk a szülőknek (szülői kérésre írásos véleményt is adunk ki), a későbbi fejlesztés folyamatában pedig szükség szerint konzultációt biztosítunk.

Elérhetőségem:
0620 4324593

Skorka Anett

2018-ban végeztem az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán, logopédia- hallássérültek pedagógiája szakirányon. Ugyanebben az évben logopédusként kezdtem meg munkámat Pedagógiai Szakszolgálatban, ahol – jelenleg is – óvodáskorú gyermekek logopédiai fejlesztését végzem.
Az egyetemi évek alatt már megszerzett tudásomat kamatoztatva, foglalkoztam fejlesztéssel magánoktatás keretében, melynek során korán megismertem az óvodás- és kisiskolás korú népesség logopédiai, olvasás- írástanulással, szövegértéssel kapcsolatos gondjait.
Az egyetem által szervezett gyakorlatokon a logopédiai és szurdopedagógiai kórképek mindegyikével megismerkedtem, majd a 11. kerületi pedagógiai szakszolgálatnál végzett utolsó féléves gyakorlaton ezen kórképek terápiájával kapcsolatban sok tapasztalatot szereztem.
Forduljon hozzám bizalommal, ha:
– gyermeke beszédével kapcsolatban bármilyen aggodalma van,
– úgy találja, hogy 2,5 – 3 éves gyermeke nem annyit, és nem úgy beszél, mint kortársai, vagy ahogy azt Ön eddigi tapasztalata alapján elvárná,
– gyermeke 4.5- 5 éves, és beszédében több hangot nem jól ejt, felcserél
– gyermeke hamarosan az első osztályba lép, de Önnek megerősítésre van szüksége ahhoz, hogy eldöntse, képes lesz-e megtanulni írni- olvasni zökkenőmentesen,
– gyermekének az iskola megkezdése előtt szüksége van egyes képességeinek megerősítésére, kibontakoztatására, fejlesztésére,
– gyermeke már iskolás, de nem jól megy az olvasás, írás, gondot okoz a szövegértés,
– gyermeke rendelkezik diszlexia és/vagy diszgráfia diagnózissal, de nem tartja elégnek az oktatási intézmény által szervezett ellátást,
– szeretné gyermeke beszédállapotát felméretni egy egzakt, független logopédiai vizsgálat során.

Beszédtechnika foglalkozások 12 éves kortól:
A beszédtechnika foglalkozások azok számára hasznosak, akik szeretnék elsajátítani a szép, kifejező beszédet. A foglalkozások alkalmával megtanuljuk a helyes légzést, pontos artikulációt, a testbeszéd alapjait, illetve erősítjük az önbizalmat.

 

Ajánlott azoknak, akik:
– olyan felvételi előtt állnak, ahol fontos a szép beszéd;
– félnek nagyobb társaság előtt megnyilvánulni;
– érthetőbbé, befogadhatóbbá szeretnék tenni mondanivalójukat.

 

Elérhetőségem:
06307764092

Dr. Paár Mária

Sok éven át, különböző mesterektől tanultam a felnőtt-, illetve a gyermekpszichodráma módszerét.

Polgár Nagy Ágnes pszichológus  vezetőtársammal több, mint tíz éven át rendszeresen tartottunk  pszichodráma csoportokat gyerekek, elsősorban iskolába készülő óvodások részére, az egyik budapesti Nevelési Tanácsadóban, majd az utóbbi néhány évben  egy gyermekpszichológiai rendelőben.

Pszichodráma vezetőként elkötelezett hívévé váltam ennek a hatékony és örömteli élménykozpontú módszernek.

A gyerekek által “ott és akkor” kitalált és közösen lejátszott  történetek (mesék) a szimbólumok  szintjén nemcsak ablakot nyitnak a gyerekek tudattalan világába, megismerhetővé téve belső megoldatlan konfliktusaikat, de (szín)teret  adnak  azok eddig meg ki nem próbált megoldásainak is,  elvetve vagy hitelesítve azokat.

Mindez egy kiscsoportos örömteli alkotó folyamatban történik, ahol a gyerekek, miközben megtalálják illetve kiküzdik a saját helyüket a csoportban, megtanulják elismerni és tisztelni a többiek erőfeszítéseit is.

Minél jobban megismerjük egy  gyermek addigi élettörténetét, kapcsolatait, annál hamarabb és jobban megérthetjük azt, amit a szimbólumok nyelvén kifejez.

Ezért is tartjuk kiemelten fontosnak a szülőkkel  való talákozásokat a gyermek megismerését szolgáló első beszélgetéstől – az esetleg szükségessé váló közbülső konzultációkon át – a csoport befejezését követő, a gyermekről szerzett tapasztalatok  kölcsönös megosztásáig.

Előfordul, hogy a gyermek tünetei a “családi rendszer”-ben  bekövetkezett elakadásokat jelzik, ilyenkor a segítség is onnan jöhet.

A szülőkkel folytatott  közös munkánkban segítségemre vannak a család-, illetve párterápiáról szerzett ismereteim, tapasztalataim is.

Végezetül a pszichodráma varázslatos világát hadd érzékeltessem Szabó Judit pszichológus  soraival.

“Nekem a pszichodráma táncoló lány. Szép, fiatal, titokzatos és rendkívül vonzó. Fáradhatatlan, örökké meg-megújuló, mozgása improvizatív, és belülről hallja a zenét. Elbűvöl, és elvezet az ígéret földjére, ahol minden lehet, és én minden lehetek. Rólam szól, és megmutatja, hogy én vagyok te és te vagy én. Nem tűri a közhelyeket, lényében hordozza a bölcsességet és a mélységet. Életről szól és halálról, mint minden művészet.”

 dr. Paár Mária
gyermekpszichiáter

Kovács Erika

1999-ben végeztem a Debreceni Egyetem pszichológia szakán. 2004-ben klinikai gyermek és ifjúsági szakpszichológus címet, 2006-ban relaxációs és szimbólumterápiás módszerspecifikus végzettséget, majd 2012-ben pszichoterapeuta címet szereztem.

Az egészségügyben, majd a nevelési tanácsadásban eltöltött közel 20 évben gyakorlatom lett a csecsemők és kisgyerekek értelmi és érzelmi fejlődésének vizsgálatában, az anya-csecsemő kapcsolati nehézségek feldolgozásában, a sérült gyermeket nevelő családok pszichológiai támogatásában, a kisgyerekekkel, a serdülőkkel és a szülőkkel folytatott konzultációkban és terápiákban. A pszichoterapeuta cím megszerzése óta, magánrendelés keretében bővültek tapasztalataim a felnőtt terápiákban.

Munkámban a legfontosabb számomra a hozzám forduló gyerekekre és felnőttekre fordított elmélyült figyelem, a nyitottság, a hozott problémák közös gondolkodással való megértése, a belső erőforrások felkutatása. Ehhez segítségül hívjuk a verbális tartalmak mellett a rajzokban, a játékokban, az álmokban és a fantáziákban megjelenő mélyebb, szimbolikus jelentéseket, valamint az ’itt és most’ történések megértését, melyek mind hozzájárulnak a gyermek és a felnőtt személyiség gazdagításához, erősítéséhez, rugalmasságának és alkalmazkodó képességének fokozásához.

Konzultációra várom,

 • ha kérdései vannak csecsemő, kisded, óvodás, iskolás vagy kamasz gyereke érzelmi és értelmi fejlődésével kapcsolatban,
 • ha szeretne tisztábban látni egy-egy nevelési kérdésben,
 • ha gyereke valamilyen nehézséggel küzd (pl. megváltozott, szorong, furcsán viselkedik, indulatait nehezen szabályozza, romlik tanulmányi eredménye, nehéz beilleszkednie kortársai közé, nem tud aludni, rosszakat álmodik…),
 • ha felnőttként/szülőként saját maga került olyan élethelyzetbe, amelyet megbeszélne egy szakemberrel (pl. párkapcsolati nehézség, válás, betegség, haláleset a családban, feldolgozatlan veszteség, munkahelyváltás…),
 • ha szeretné a hétköznapokkal járó konfliktusokat, feszültségeket hatékonyabban kezelni, szívesen elsajátítaná az autogén tréninget, meditációt, mint stressz-oldó, személyiségfejlesztő technikát,
 • ha szeretne változtatni életén, fejlesztené önismeretét, alkalmazkodó készségét, felderítené belső erőforrásait.

Elérhetőségem:
06-20-452-9800
erikaaa.kovacs@gmail.com

Őszné Tálos Lilla

2019 tavaszán végeztem az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán gyógypedagógusként, tanulásban akadályozottak pedagógiája és pszichopedagógia szakirányon, majd ezt követően 2022-ben megszereztem mesterdiplomámat. A tanulmányaim alatt több szakpedagógiai gyakorlaton vettem részt, jelenleg a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatnál dolgozom főállású gyógypedagógusként. Munkám során komplex gyógypedagógiai vizsgálatokat végzek óvodás és iskoláskorú gyermekeknél, továbbá rendszeresen tartok egyéni és kiscsoportos fejlesztéseket. Az eddig megszerezett ismereteimet gyakorlati és elméleti szinten is folyamatosan gyarapítom, rendszeresen veszek részt képzéseken, tanfolyamokon.

Továbbképzéseim: Beszédpercepciós diagnosztika és terápia (GOH-GMP); Sindelar I.: Fejlesztő program tanulási- és magatartási zavarok megelőzésére óvodáskorban és iskolakezdéskor.

 

Forduljon hozzám bizalommal, ha:

 • óvodás korú gyermekénél elmaradást tapasztal és szeretné állapotfelmérő gyógypedagógiai vizsgálatát.
 • szeretné, hogy iskola előtt álló gyermeke komplex iskola-előkészítő foglalkozáson vegyen részt (egyéni, vagy kiscsoportos formában): Ezen foglalkozások során minden olyan terület fejlesztésre kerül, melyeknek megfelelő fejlettsége elengedhetetlen az eredményes iskolakezdéshez.
 • óvodás korú gyermekénél az elmaradások leginkább a finommozgás és a grafomotorika terén jelentkeznek, és szeretné intenzív grafomotorikus fejlesztését.
 • iskoláskorú gyermekénél tanulási nehézséget tapasztal, és egy gyógypedagógiai állapotfelmérést követően nagyobb rálátást szeretne nyerni egy-egy nehézség okára, valamint szeretné ezen területen gyermeke gyógypedagógiai fejlesztését.

 

Elérhetőségem:

+36 30 110 7846

taloslilla@gmail.com

Kalács Hajnalka

Logopédus, gyógypedagógus végzettségemet a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Tanárképző Főiskolán szereztem. E mellett elvégeztem az alapozó terapeuta képzést, s számos tanfolyamot.

Szakmai munkám során sokrétű tapasztalatot szereztem az óvodai, iskolai és magán ellátás keretében különböző életkorú gyermekek terápiáiban. Szívügyem a diszlexia terápia, az egyik legfontosabb alapkészségnek az olvasást tartom, hiszen ez mindennek az alapja.

 

Gyógypedagógusként, tanítóként a legkisebbeket oktattam az írás, olvasás,  számolás alapjaira, s az angol nyelvre speciális egyedi nevelést igénylő gyermekeknek is.

 

Logopédusként az alábbi területeken szereztem tapasztalatot:

 

 • Artikulációs (pösze) terápia óvodás és iskoláskorú gyermekek részére
 • Komplex nyelvi terápia óvodás és iskoláskorú gyermekek részére
 • Megkésett beszédfejlődés terápia
 • Beszédészlelés, beszédértés fejlesztése
 • Nyelvlökéses nyelés terápia
 • Diszlexia prevenció óvodáskorú gyermekek részére
 • Diszlexia, diszgráfia  terápia iskoláskorú gyermekek részére

Alapozó terapeutaként óvodás és iskoláskorú gyermekek  mozgásfejlesztését és terápiáját végzem.

Munkámban fontosnak tartom a folyamatos tanulást, új módszerek megismerését, az állandó megújulást.

Terápiás alapelvem, hogy a gyermekek fejlesztése játékokon keresztül, jó hangulatban,  egyéni képességeiknek megfelelő  módszerekkel   történjen, szükség esetén más szakemberek bevonásával. A szülőkre partnerként számítok, bevonva őket az otthon gyakorlásba.

Várom vizsgálatra, terápiára egyénileg vagy kiscsoportban gyermekét, ha

 • gyermeke felcseréli a különböző hangokat, sok hangot rosszul ejt vagy nem képzi azokat  4- 5 éves kortól
 • gyermeke beszéde nem indult meg, szókincse kevés, nem használja megfelelően pl. a toldalékokat, ragozásokat
 • gyermeke nehezen èrti meg a beszédet, nem ad adekvát válaszokat, sokszor visszakérdez
 • gyermeke iskolás, s problémája van az olvasással, írással, helyesírással vagy diszlexiával , diszgráfiával küzd
 • gyermeke diszlexia veszélyeztetett
 • gyermekénél nyelvlökéses nyelés figyelhető meg
 • mozgása , térbeli tájékozódása bizonytalan, fejlesztésre szorul

 

Elérhetőségem:

06-30-712-4883

logohajnalka@gmail.com

Polgár-Nagy Ágnes
+36 30 93 05 639